Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzewodnik KALIBRACJA CZUJNIKÓW TEMPERATURYpl
Udostępnij Drukuj Pobierz PDF
Osoba kontaktowa
Julia Żarczyńska
info@bnt-sigma.pl
Tel: 616242722
www.bnt-sigma.pl

Język komunikacji:
Angielski, Polski,

Opis przedmiotu zamówienia

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi czujniki temperatury (PT100, PT1000, rejestratory temperatury) i inne czujniki temperatury celem opracowania zaleceń dotyczących kalibracji / wzorcowania termometrów rezystancyjnych i termopar typu T i K stosowanych w laboratoriach, w przemyśle spożywczym, przemyśle, wydobywczym, innych gałęziach przemysłu wykorzystujących dokładane/ precyzyjne czujniki temperatury (bez i z funkcją rejestracji danych).
Przedmiotem współpracy byłoby wspólne opracowanie serii przedników podejmujących tematykę kalibracji czujników temperatury tak, aby były one pewnego rodzaju wskazówką dla osób odpowiedzialnych w swoich firmach za nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym.
Przewodnik dotyczący kalibracji temperatury składałby się z następujących rozdziałów:
1. Budowa termometrów rezystancyjnych PT 100 i PT 1000.
2. Budowa termopar typu K, budowa termopar typu T.
3. Zasady wykonywania pomiarów z wykorzystaniem czujników rezystancyjnych oraz termopar.
4. Podłączenie 2-przewodowe, 3-przewodowe, 4-przewodowe rezystancyjnych czujników temperatury a dokładność pomiaru i błąd pomiaru
5. Wzorcowanie czujników temperatury
- ustalanie zakresu wzorcowania
- ustalanie kryteriów akceptacji
6. Akredytowana a nieakredytowane wzorcowanie (kalibracja) temperatury


Informacje uzupełniające

Zapraszamy do kontaktu celem szczegółowego omówienia zasad współpracy.CPV


 • Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
 • Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
 • Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
 • Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
 • Produkty chemiczne
 • Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne', 'oświetlenie
 • Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
 • Woda zlewnicza i oczyszczona
 • Maszyny przemysłowe
 • Usługi naprawcze i konserwacyjne
 • Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
 • Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
 • Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
 • Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 • Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
 • Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
Typ oferty
Kooperacja
Kraj
Polska
Termin składania ofert
30.09.2022
Ważna od
03.04.2022
Branże
Rolnictwo i leśnictwo, Przemysł obronny i zbrojeniowy, Farmacja i biotechnologia, Górnictwo i przemysł wydobywczy, Produkcja i przetwórstwo metali, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Produkcja mebli, Doradztwo/consulting/edukacja, Produkcja środków transportu, Maszyny i urządzenia, Odzież, tekstylia, wyroby skórzane, Przemysł drzewny i papierniczy, Przemysł chemiczny i kosmetyczny, Zdrowie i medycyna,
Nabywcy poza granicami kraju
NIE